FUTURE-FACTORY

Image

Drømme, længsler & eventyrAlle børn, også udsatte børn har drømme og længsler som kan være svære at udtrykke. Med dette projekt vil vi give børn fra forskellige belastede områder i verden en stemme. Børn digter historier og elsker eventyr. Projektet giver dem mulighed for at skabe deres eget eventyr og fortælle det i form af en tegneserie.

Eventyrene tager udgangspunkt i FN's 17 Verdensmål og giver børnene mulighed for at se deres eget liv i en global sammenhæng.

Processen
I samarbejde med en lokal partner udvælges ca. 20 børn i alderen 5 til 18 år til at deltage. Partnerne vil typisk være skoler, børnehjem, flygtningelejre o.l.

Forløbet varer en måned og starter med en research i børnenes kendskab til lokale eventyr og myter og hvad de kan finde ud af ved at interviewe de gamle i lokalsamfundet. Sammen udarbejder vi 10 spørgsmål som børnene stiller de gamle.

Dernæst arbejdes der med det konkrete verdensmål, som på forhånd er udvalgt. Denne proces ender med at børnene skriver deres eget eventyr, eller de beslutter at fortolke et allerede eksisterende eventyr.

I resten af forløbet er børnene delt i en tegnegruppe og en fotogruppe. Begge grupper er med til at finde på og skrive eventyret. Sammen laver de en  skitse, over hvilke figurer der skal tegnes, hvilke fotografier der skal tages og selve handlingen i historien.

Med Søren A. Olsen som lærer og inspirator, tegner tegnegruppen eventyret og vælger den tekst, der hører til de enkelte tegninger.

Kim Wendt underviser i foto og hjælper med at finde motiver til baggrundene for tegningerne. Fotografierne bliver taget i lokalområdet, således får historien også en lokal forankring.

Efter de tre uger står vi med et omfattende materiale, som vi derefter redigerer og monterer til en trykfærdig tegneserie på ca. 30 sider.

Vi har allerede gennemført to meget forskellige forløb helt til den færdigtrykte tegneserie og ovenstående er baseret på erfaringerne herfra.Læs tegneserierne herMr. Konjo

Amuletten
Indhold og perspektivProjektet rummer mange perspektiver lige fra det helt lokale og betydningen for de børn der deltager, over den mellemfolkelige kulturudveksling til en øget bevidsthed om det globale og betydningen af FN's Verdensmål.

De deltagende børn, får oplevelsen af at deres kultur og personlige, kompetente bidrag har betydning. De inspireres til at være nysgerrige både på deres egen kultur og samfund og samtidigt den globale udvikling og sammenhæng. De får en tegneserie de selv har skabt i hånden, sammen med bevidstheden om at børn i andre lande vil læse den.

Tegneserier er et vigtigt, pædagogisk, værktøj for børn der har læsevanskeligheder.

De kommer også selv til at læse tegneserier, som børn i andre lande har lavet. På den måde får de kendskab til andre kulturer og bevidstheden om at børn over hele verden er optaget af FN's Verdensmål. Gennem en særlig teknik, er det meget enkelt at erstatte teksten i tegneserien med en tekst på et andet sprog, hvorfor det ikke er nogen stor omkostning at få tegneserien udgivet i flere lande.

Værktøjerne i projektet er enkle og derfor i mange tilfælde indenfor rækkevidde for børnene på længere sigt. Der kræves kun papir, blyant, viskelæder og tuschpenne. Disse redskaber og materialer er tilgængelige over hele verden. På den måde kan projektet sætte gang i en blivende udvikling og ikke kun være en forbipasserende begivenhed. Det kræver dog for nemheds skyld, at de to undervisere medbringer en bærbar computer og en scanner.

Sidegevinster
Børnene i fotogruppen har kameraerne til rådighed under hele forløbet, med opfordring til at tage billeder af deres lokalsamfund og de ting, der optager dem.

Ligeledes vil de børn, der tegner, også lave andre tegninger, end dem der skal bruges i tegneserien. Der vil derfor være et righoldigt materiale til at lave udstillinger og pædagogisk materiale, både herhjemme og i udlandet.

En del af eventyr projekter er at lave en miljøaktion midt i kursusforløbet. I Uummannaq blev der samlet cigaretskodder – en hel sort affaldssæk på en eftermiddag. I Bwejuu blev der samlet og fotograferet 1000 plastiksko, ligeledes på en eftermiddag.

Det er vores store håb, at vi kan omsætte børnenes historier til 17 små animationsfilm af ca. 5 min. varighed hver. De vil, ligesom tegneserierne, være nemme at oversætte til andre sprog og vi vil kunne medvirke yderligere til, at bringe debatten om FN’s verdensmål ned i børnehøjde.

Vi glæder os usigeligt til at komme videre med projektet.